منوی اصلی

برگزیده «مردم نگاره ها» در هفته جاری:

این چه طور کلانشهر جهانیه که فقط یه سازمان بین المللی تو مشهد دفتر داره؟!

این چه نمایشگاه بین المللی بود که تو مراسم افتتاحیه اش حتی یک

میهمان خارجی هم نبود!

تریبون آزاد فرهیخت
مردم نگاره ها با رویکرد بین المللی مشهد
زیر نظر اندیشکده بین المللی فرهیخت
www.mashhad8.ir
خرداد 1398 اردیبهشت 1398 فروردین 1398 اسفند 1397 بهمن 1397 دی 1397 آذر 1397 آبان 1397 مهر 1397 شهریور 1397 مرداد 1397 تیر 1397 خرداد 1397 اردیبهشت 1397 فروردین 1397 اسفند 1396 بهمن 1396 دی 1396 آذر 1396 اسفند 1388 بهمن 1388 دی 1388 آذر 1388 آبان 1388