«اندیشکده فرهیخت» از کلیه ی علاقه مندان به فعالیت در عرصه ی مناسبات بین المللی پایتخت معنوی کشور همچنین تولید مقالات علمی و پژوهش های روابط خارجی مرتبط با دیپلماسی شهری و نیز درج اخبار و رویدادهای این حوزه، دعوت به همکاری می نماید

رئیس دانشگاه مونپولیه فرانسه: دانشگاه فردوسی مشهد از نظر سابقه و گسترگی رشته ها مورد توجه است


رئیس دانشگاه مونپولیه فرانسه: دانشگاه فردوسی مشهد از نظر سابقه و گسترگی رشته ها مورد توجه است. روز یک شنبه 18 تیر 1396 رئیس دانشگاه مونپولیه 3 فرانسه به همراه مدیرگروه جغرافیای آن دانشگاه با رئیس دانشگاه فردوسی مشهد دیدار کردند. در این دیدار معاونین و مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه و همچنین مسئولین جهاد دانشگاهی مشهد نیز حضور داشتند....
دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد با بیان ظرفیتها و امکانات دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین ظرفیت های شهر مشهد، روابط علمی بین المللی دانشگاه را درخشان و امیدوار کننده دانست. وی اظهار امیدواری کرد میان دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه مونپولیه فرانسه زمینه های همکاری خوبی برقرار خواهد شد.

دکتر پاتریک ژیلی رئیس دانشگاه مونپولیه 3 فرانسه نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در دانشگاه فردوسی مشهد زمینه های همکاری میان دو دانشگاه را خصوصا در حوزه های علوم انسانی، بوم شناسی، تاریخ، جغرافیا و هنر خاطر نشان کرد. وی با اشاره به حضور دانشجویان ایرانی در دانشگاه مونپولیه تاکید کر اکثر دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در آن دانشگاه، مشهدی هستند. وی با توجه به امکان آموزش زبان فارسی برای دانشجویان فرانسوی در دانشگاه فردوسی مشهد، امکان آموزش زبان فرانسه را نیز برای دانشجویان ایرانی در دانشگاه مونپولیه اظهار داشت.

از جمله پیشنهادات مطرح در این نشست دوره های کوتاه مدت آموزشی به جای دوره های بلند مدت و پیچیده، برگزاری دوره های دکتری مشترک، تبادل دانشجو و استاد، ایجاد رشته های میان رشته ای مشترک بود.

دکتر واحدیان مدیر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این جلسه شرح مبسطی از تاریخچه و جایگاه دانشگاه فردوسی مشهد ارائه نمود. دکتر بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه نیز در این نشست ضمن اشاره به تفاهم نامه های دانشگاه فردوسی مشهد با سایر دانشگاه های اروپا اظهار داشت: می توان همکاری های دوجانبه را با امضاء تفاهم نامه آغاز نمود و ما در اجرایی نمودن تفاهم نامه ها پیگیر هستیم.

دکتر هاشمی معاون آموزشی دانشگاه نیز طی سخنانی بر توانایی دانشگاه فردوسی مشهد برای ارائه خدمات و منابع آموزشی در جهت آموزش زبان فارسی در تمامی سطوح اشاره نموده و بر ایجاد رشته ای میان رشته ای با همکاری دو دانشگاه تاکید کرد.

در پایان این نشست نشان دانشگاه فردوسی مشهد به رسم یاد بود به رئیس دانشگاه مونتپولیه 3 فرانسه اهدا گردید.