«اندیشکده فرهیخت» از کلیه ی علاقه مندان به فعالیت در عرصه ی مناسبات بین المللی پایتخت معنوی کشور همچنین تولید مقالات علمی و پژوهش های روابط خارجی مرتبط با دیپلماسی شهری و نیز درج اخبار و رویدادهای این حوزه، دعوت به همکاری می نماید

نشست همکاری علمی بین‌المللی دانشگاه های ایران و آلمان در حوزه علوم انسانی و اجتماعی


نشست همکاری علمی بین‌المللی ایران و آلمان در حوزه علوم انسانی با هدف توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی و بررسی نحوه مشارکت میان موسسات آموزش عالی در ایران و آلمان با حضور و سخنرانی دکتر واحدیان مدیر همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد و دیگر مسئولان دانشگاه‌های مشارکت کننده در این طرح در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد...
در این نشست که با برنامه ریزی و دعوت دانشگاه علامه طباطبایی و نیز مجمع روسای دانشگاههای آلمان (HRK) در روز های 12 و 13 تیرماه 1396 برگزار شد، دکتر واحدیان مدیر همکاریهای علمی بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد، در خصوص برنامه های اخیر همکاری دانشگاه فردوسی مشهد با دو دانشگاه توبینگن و پادربورن آلمان و نیز محورهای مورد علاقه طرفین برای ادامه همکاریهای اکادمیک در حوزه علوم انسانی، الهیات تطبیقی و علوم اجتماعی سخنرانی نمود.