«اندیشکده فرهیخت» از کلیه ی علاقه مندان به فعالیت در عرصه ی مناسبات بین المللی پایتخت معنوی کشور همچنین تولید مقالات علمی و پژوهش های روابط خارجی مرتبط با دیپلماسی شهری و نیز درج اخبار و رویدادهای این حوزه، دعوت به همکاری می نماید

امضاء تفاهم‌نامه راه‌اندازی دانشکده پزشکی بین دانشگاه امام رضا(ع) و دانشگاه علوم پزشکی مشهد


دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) و دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره راه‌اندازی دانشکده پزشکی تفاهم‌نامه همکاری امضاء کردند. این تفاهم‌نامه در راستای گسترش تعاملات بین دانشگاهی و به منظور استفاده از توانمندی دانشگاه‌های مادر و تقویت ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی سایر دانشگاه‌ها، منعقد شده است. تامین اساتید مورد نیاز دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) در راستای تربیت دانشجو در رشته پزشکی و فراهم ساختن زمینه استفاده از امکانات پژوهشی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اعم از فضاهای آزمایشگاهی، تحقیقاتی و آموزشی، سالن تشریح و کتابخانه برای دانشجویان و اساتید دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) از موضوعات این تفاهم‌نامه است....
تامین اساتید بر اساس اعلام نیاز دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، تامین فضاهای آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشجویان پزشکی دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) بر اساس شرایط و امکانات موجود، فراهم کردن امکان اجرای تحقیقات مشترک توسط اساتید دانشگاه امام رضا(ع) و دانشکده علوم پزشکی مشهد و... برخی از تعهداتی است که دانشگاه علوم پزشکی در این تفاهم نامه بر عهده گرفته است.
همچنین دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع)، موظف است نیازهای آموزشی هر نیمسال تحصیلی را به دانشکده پزشکی اعلام و گواهی تدریس اساتید مدعو را به آنان اعطا کند.
این تفاهم‌نامه در 12 ماده تنظیم و به امضای معاونان دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد و بین‌المللی امام رضا(ع) رسید.
آستان نیوز،