سلام، شهردار جدید مشهد که عضو هیئت مدیره شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد هم هست، لطفا به وضع اسفبار نمایشگاه بین المللی مشهد رسیدگی کند که نه نمایشگاه های داخلی اش مشارت کننده خارجی قابل توجهی دارد و نه نمایشگاه های خارجی راه اندازی می کند! تا انتهای سال 98 هم که جستجو کنید، حتی یک نمایشگاه و یک همایش بین المللی در خارج از کشور در سایت نمایشگاه وجود ندارد!...
... اینطوری که آبروی مشهد می رود! لطفا مطالبه کنید چرا این شرکت، سالهاست یکطرفه شده و هیچ نمایشگاهی را در خارج از کشور، یا خود مستقیماً و یا به صورت مشارکتی با تهران یا استانی دیگر، در کشور ثالثی راه اندازی نمی کند و همش درجا می زند؟ یعنی از برگزاری یک نمایشگاه در همین افغانستان و پاکستان که در همسایگی کشور و در مجاورت مشهد هستند، هم عاجزند؟! معنی این همه بی خیالی و درجا زدگی یعنی این که نمایشگاه مشهد همش دارد از جیب مردم خرج می کند و پشت سر هم میهمانی می دهد، اما هیچ موقع حاضر نیست خودش میهمانی برود! 

در حالیکه سال به سال، نمایشگاه های بین المللی شهرهای دیگر مانند تهران و تبریز و شیراز و اصفهان در حال رشد هستند و به عنوان نمونه، شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان، غیر از دهها نمایشگاه بین المللی داخلی، همین الان 11 نمایشگاه خارجی در چین و قطر و امارات و تاجیکستان و... در دست اجرا دارد، ضمناً این شرکت ها، علاوه بر نمایشگاه های داخلی و خارجی، یکسره همایش های بین المللی برگزار می کنند و کلی به رونق صنعت گردشگری و هتل داری هم کمک می کنند، اما سالن همایش های نمایشگاه مشهد، سالهاست خاک می خورد و بلااستفاده یا خیلی کم استفاده همینطور مانده و اصلا این شرکت درآمدزایی نمی کند!