امروزه دیگه حوزه بین الملل، جزو تفکیک ناپذیر شهرهای جهانی است، ولی خیلی عجیبه که در اخبار سایتهای خبری مشهدی، اولا که اکثرا متاسفانه منویی به نام بین الملل ندارند، دوما اون تعداد معدودی هم که گذاشتند، با کلیک بر منوی بین الملل، اخبار خارجی ایران میاد؟ مگه خود مشهد اخبار بین المللی نداره؟ در حالیکه در سایت شما اینهمه خبر بین المللی فقط مخصوص مشهد می بینیم که ...

... هر روز داره منتشر میشه! کاش سایر سایتهای خبری و حتی خبرگزاری های استان از شما یاد بگیرند و اخبار مخصوص بین المللی مشهد رو مجزا منتشر کنند تا به جهانی شدن مشهد کمک بیشتری بشه و اقتصاد و پویایی شهر رشد کنه.